บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกก้าวของวงการการศึกษาไทย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่สถาบันการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาการตลาดจนสำเร็จ  และได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากบอร์ด เป็นที่เรียบร้อยทันพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2562

ด้วยการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรพรีเมี่ยม ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายหลังการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตบัณฑิตพรีเมียม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ท่าน นำโดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาครูและระบบวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล นางสาววัลลภา อยู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ และ ดร.ศรัทธา บุญรอด นักวิชาการศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมประชุม และ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ วิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาการตลาด ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ได้นำการเสนอหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาการตลาด เพื่อขอนุมัติใช้โดยผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สอศ. โดยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีการศึกษา 2562 สามารถรับเปิดรับนักศึกษา ที่ จบ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ จบ ปวส.สาขาการตลาด เข้าเรียนต่อเนื่องในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาการตลาด ตามโครงการความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แล้ว

รายงานโดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *